Đăng bởi Để lại phản hồi

YÊU THƯƠNG ĐÚNG CÁCH

yêu thương

Yêu thương là một trạng thái của tâm trí: Không bạo lực, không làm hại, không gây hấn. Đó là một trạng thái tinh thần dựa trên ước muốn cho người khác được giải thoát khỏi đau khổ của họ, gắn liền với cảm giác về sự dấn thân, trách nhiệm và tôn trọng người khác.

Yêu thương trong tiếng Tây Tạng là Tse-wa, từ này còn có một nghĩa là một tâm trạng có thể bao gồm cả ước muốn những điều tốt đẹp cho bản thân mình.

Khi phát triển lòng yêu thương, hẳn người ta có thể bắt đầu bằng việc muốn bản thân mình được giải thoát khỏi đau khổ, và rồi đem cảm xúc tự nhiên ấy hướng về bản thân và chăm bón cho nó, tăng cường cho nó, và trải rộng nó ra để bao gồm cả những người khác!

Chúng ta cần phần biệt rõ hai loại yêu thương:

Một là, Sự yêu thương có kèm theo sự đeo bám, quyến luyến: Là cảm xúc muốn điều khiển một ai đó, hoặc yêu thương với mong muốn được yêu thương lại. Loại yêu thương này đặt trên nền tảng là sự cảm nhận và xác định người kia là bạn hữu, có thể đưa đến sự bám víu nào đó về mặt tình cảm và một cảm giác gần gũi. Nhưng nếu có một thay đổi nhỏ hoặc bất đồng. Tình yêu thương này sẽ trở thành sự chán ghét hoặc căm thù. Tình yêu thương này là YÊU THƯƠNG CÓ ĐIỀU KIỆN.

Hai là, tình yêu thương không bị trói buộc bởi sự quyết luyến, đây là tình yêu thương chân chính. Nền tảng của tình yêu thương này dựa trên cơ sở là mọi người đều có một ước muốn bẩm sinh là được hạnh phúc và chiến thắng đau khổ cũng như chính bản thân tôi. Và cũng như tôi, họ có quyền tự nhiên để thỏa mãn khát vọng nền tảng này. Trên cơ sở nhìn nhận sự bình đẳng phổ quát này, bạn có thể phát triển một cảm thức về sự yêu mến và gần gũi với người khác. Và bạn cũng có thể cảm thấy yêu thương dù người đó là bạn hay là thù. Đây chính là LÒNG YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN.

Nguồn: Sống Hạnh Phúc- trích lời : Đạt Lai Đạt Ma

Việc nhận diện hai loại yêu thương này sẽ giúp chúng ta hiểu được mình đang chứa đựng loại yêu thương nào trong một mối quan hệ. Trong một mối quan hệ thân mật như hôn nhân, thường sẽ chứa tình yêu thương gắn với sự quyến luyến (loại 1), nhưng nếu có thêm sự yêu thương chân chính dựa trên sự tôn trọng (loại 2) thì mối quan hệ này sẽ bền vững. Ngược lại, nếu chỉ chứa đựng sự yêu thương mang nhân tố quyến luyến- mối quan hệ sẽ có xu hướng dễ bị đổ vỡ!

Giữ gìn hôn nhân bằng tình yêu vô điều kiện

Julia Phương Hà