Đăng bởi Để lại phản hồi

Tiền Ô Xy – O2

tiền ô xy

tiền ô xy,

Tiền sinh ra từ đâu ? từ nhà máy in tiền của  nhà nước hay là từ sức lao động của dân chúng ? hay là sinh ra từ không khí ?

Có một chương trình tên là “Oxigen Money”, bạn nghe tên cũng hiểu rồi đó, “tiền không khí”  và người diễn giả trong chương trình không ngần ngại tặng không cho người tham dự 100USD, tại sao ?

Người hào phóng và kẻ bủn xỉn, một người giàu có một người nghèo khó, tại sao ?

Bạn đã từng học về mối quan hệ “tiền –  hàng” , thực sự có mối quan hệ này tồn tại hay không ? Bạn cho rằng sức lao động của bạn là một món hàng trong mối quan hệ này? Bạn có thấy có điều gì sai sai ?

Giữa một người giác ngộ và một hoàng đế, ai là người giàu có hơn ?

Nếu bạn cũng có những câu hỏi này, xin mời bạn hãy đọc tiếp bài viết.

(You need to login to view the rest of the content. ) Bạn cần phải đăng nhập để xem được phần còn lại của nội dung này. Hãy . Bạn chưa là Thành viên ? Join Us Xem thứ hạng thành viên để đăng ký