Lựa Chọn Phương Án Thành Viên

ĐIỀN BẢNG ĐĂNG KÝ DƯỚI ĐÂY
*
Tên đăng nhập (viết liền không dấu)
Tên đăng nhập không được để trống
Please enter valid data.
This username is already registered, please choose another one.
Tên đăng nhập không đạt yêu cầu. Hãy chọn tên đăng nhập khác
*
Họ
[Họ] không được để trống
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
*
Tên
[Tên] không được để trống
Please enter valid data.
This last name is invalid. Please enter a valid last name.
*
Địa chỉ email
[Địa chỉ email] không được để trống
Hãy điền email đúng chuẩn
Hãy điền email đúng chuẩn
This email is already registered, please choose another one.
*
Đặt mật khẩu
[Mật khẩu] không được để trống
Please enter valid data.
Please enter at least 6 characters.
  Độ mạnh: Rất Yếu
  THANH TOÁN

  CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG


  Số tài khoản nhận thanh toán: 1903 307 679 6013

  Tên tài khoản: Nguyễn Thị Phương Hà

  Tên ngân hàng: Techcombank

  Nội dung: Tên phương án thành viên + Số điện thoại

  Ví dụ: GIO-0969970802

  CHUYỂN KHOẢN QUA VÍ MOMO: 0969 970 802 (VU TRUNG KIEN)


  CHUYỂN KHOẢN QUA VÍ VIETTELPAY:  0969 970 802 (VU TRUNG KIEN)


   

  Sau khi chuyển khoản hãy điền vào bảng thông báo dưới đây:
  Tên ngân hàng hoặc tên ví điện tử bạn sử dụng để thanh toán
  Please enter Tên ngân hàng hoặc tên ví điện tử bạn sử dụng để thanh toán.
  Tên chủ tài khoản hoặc ví điện tử
  Please enter Tên chủ tài khoản hoặc ví điện tử.
  Ghi chú: nội dung chuyển khoản, số giao dịch
  Please enter Ghi chú: nội dung chuyển khoản, số giao dịch.
  How you want to pay?
  Tóm lược thanh toán

  Bạn lựa chọn phương án thành viên là : , Phí thành viên là :
  Khấu trừ mã giảm giá : , Tổng thanh toán:
  Đăng Ký