Registration

Củ Tre

Gợi ý: Bạn  hãy dành thời gian xem video Hướng dẫn dưới đây nhé.

Chú ý:

Tên đăng nhập: viết liền không dấu

Mật khẩu: có ít nhất 8 kí tự bao gồm: 1 kí tự viết Hoa, 1 kí tự đặc biệt như !@#$ vv và các kí tự viết thường khác.

Dấu hiệu nhận biết.