logo wisehappy trí tuệ chữa lành

Một số nội quy của lớp học cần CHÚ Ý như sau:

1. Vào lớp đúng giờ, Zoom sẽ mở trước 5 phút và sẽ đóng lại sau đó 15 phút, giờ tập luyện chính thức bắt đầu lúc 5 giờ.

2. Bật Camera để tương tác (ngoại trừ có lý do thỏa đáng được phép tắt Cam, nếu không sẽ bị mời ra khỏi phòng)

3, Đổi tên hoặc thông báo tên để nhờ host đổi tên giúp, nếu không đổi tên cũng sẽ bị mời ra khỏi phòng.

4. Nghỉ không phép quá 2 ngày sẽ không được chấp nhận cho luyện tập tiếp.