Câu Chuyên Ly Kỳ Về Một Cuốn Sách Kì Diệu

chìa khóa vàng vạn năng

Cuốn sách “THE MASTER KEY SYSTEM” bắt đầu được phát hành từ 1912 và ngay lập tức lượng phát hành lên tới trên 200 nghìn bản. Nhưng trong suốt 70 năm sau, rất nhiều người Mỹ muốn tìm đọc nó nhưng không thể tìm mua được sách. Tại sao vậy ? Sau đây là câu […]