Đăng bởi Để lại phản hồi

Căn Phòng Vĩ Nhân

căn phòng vĩ nhân

Trong một tác phẩm của mình, Napoleon Hill từng kể rằng ông ấy có một căn phòng treo nhiều ảnh vĩ nhân ở các lĩnh vực khác nhau, căn phòng đó chỉ có mình ông ấy được phép vào, và khi đã ở trong căn phòng thì ông ấy sẽ im lặng, trầm mặc và đặt câu hỏi “Nếu là vĩ nhân đó trong tình huống của mình thì ông ấy sẽ giải quyết vấn đề như thế nào?”

Tôi cũng từng nghe một người bạn kể rằng, khi anh ấy chơi chứng khoán, anh ấy trầm mặc về Warrent Buffet và đặt câu hỏi “Tôi nên chơi chứng khoán như thế nào ?” Tôi – chính là  vị Warrent B uffet trong đầu người bạn đấy, đã chỉ ra quy luật của chứng khoán thời kì đó, và người bạn đấy đã có lãi nhiều % chỉ với một mã chứng khoán duy nhất.

Nếu Đức Phật trong tình huống của mình, ông ấy sẽ làm thế nào ?”

Nếu Đức Chúa trong tình huống của mình thì ông ấy sẽ làm thế nào ?”

Nếu một ai đó mà mình kính trọng, tin tưởng trong tình huống của mình, thì người đó sẽ làm như thế nào ?

*

Đây là một phương pháp rất hay giúp bạn ra quyết định, không phải vì bạn không đủ tự tin vào bản thân, mà vì trong bạn đã có đủ những câu trả lời và nó cần có đúng kênh dẫn để trả lời cho những câu hỏi của bạn.

Chắc bạn còn nhớ công thức này:

cái tôi

Cảm xúc thúc đẩy suy nghĩ

và Suy nghĩ tạo ra cảm xúc

Đây là một tiến trình không có điểm dừng và điểm kết thúc, vì thế bạn có thể bắt đầu từ suy nghĩ hoặc từ cảm xúc, tùy theo khả năng của bạn.

Khi bạn trầm mặc về một ai đó, thì thần thái của người đó, tập hợp những cảm xúc của người đó sẽ hình thành trong bộ não của bạn, sẽ thúc đẩy suy nghĩ của bạn, và tư duy của bạn hình thành và tìm ra câu trả lời cho bạn.

Thậm chí, điều tuyệt vời hơn ngoài những gì bạn có thể mong đợi cũng có thể xảy ra, ví dụ như bạn biết được những thông tin mà bạn chưa bao giờ biết, bạn nhận ra những điều mà chưa bao giờ bạn tiếp xúc qua.

Hãy, thử trầm mặc về một ai đó, bạn có thể đứng trước hình ảnh của họ, đứng trước tượng của họ, khi bạn đã thành thục rồi, bạn có thể nhắm mắt lại hoặc thậm chí không cần nhắm mắt, một kênh dẫn cảm xúc sẽ được thiết lập, việc còn lại của bạn là hãy đặt đúng câu hỏi để nhận được câu trả lời đúng nhé.

Trung Kiên Wisehappy