Đăng bởi Để lại phản hồi

Cách Thay Đổi Nghiệp, Thay Đổi Vận Mệnh

thay đổi vận mệnh

THAY ĐỔI VẬN MỆNH. Một góc nhìn để giúp bạn thay đổi vận mệnh thông qua hiểu đúng về nghiệp.

Trong bài viết nói về nhân duyên quả nghiệp, chúng ta đã biết nghiệp là gì, có những loại nghiệp nào, và trong bài này chúng ta sẽ được biết mối quan hệ giữa các loại nghiệp đó là như thế nào và tại sao có thể thay đổi vận mệnh.

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI NGHIỆP

Chúng ta đã biết là trong một tiến trình nhân quả, cần có 3 loại nghiệp để tập hợp đủ điều kiện phù hợp thì mới phát triển một hạt giống ra thành quả được, 3 loại nghiệp đó là: ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp.

Ý nghiệp là tập hợp những suy nghĩ, tư duy tính toán và quan điểm sống trong bộ não của bạn, từ đây giúp cho bạn lên được kế hoạch hành động, thúc đẩy bạn hành động thông qua lời nói (khẩu nghiệp) và hành vi (thân nghiệp).

Như vậy, các bạn có thể thấy ý nghiệp là thứ đầu tiên phải có.

THAY ĐỔI VẬN MỆNH

Một bác sĩ tài ba giỏi giang đến mức được gọi là thần y, ông ấy cũng sẽ phải bó tay nếu bệnh nhân không chịu nghe lời, giống như câu chuyện Hoa Đà không thể thuyết phục Tào Tháo để trị bệnh.

Việc trị bệnh, cái cần trị đầu tiên chính là ở “cái đầu”: thả lỏng xóa bỏ căng thẳng, thay đổi niềm tin giới hạn, vv rồi thì mới trị đến cái thân, tức là thay đổi nghiệp ở ý rồi mới đến thay đổi nghiệp ở thân.

Một bệnh nhân ung thư nếu tập trung thay đổi ý nghiệp trước hết thì có khả năng khỏi bệnh và sống sót cao hơn so với một bệnh nhân chỉ chú trọng vào trị liệu trên cơ thể vật lí.

Ngược lại, một bệnh nhân không bị bệnh gì, nhưng nếu ý nghiệp sai lầm cũng có thể dẫn tới tử vong.

Không chỉ vấn đề sức khỏe, ngay cả tất cả mọi mặt khác trong cuộc sống của bạn, bạn cần xác định rõ điều mình mong muốn, tức là Quả mà bạn cần, và trong tiến trình nhân quả của bạn, hãy bắt đầu từ ý nghiệp, mọi nguồn lực sẽ xuất hiện để  ủng hộ bạn.

Có rất nhiều cách để cải tạo ý nghiệp như tư duy tích cực, thôi miên trị liệu, sóng não, vv tất cả đều có tác dụng dựa trên sự phù hợp của nó với bạn, nhưng quan trọng nhất, trước hết bạn cần làm đó là làm chủ cảm xúc của bản thân.

Làm chủ cảm xúc: không kìm nén, không kiểm soát, không cố gắng, cũng không cho nó bùng phát ra ngoài, chỉ cần chuyển hóa cảm xúc.

Hãy theo dõi kênh youtube để nhận video mới

Vận mệnh của bạn sẽ thay đổi thấy được khi khẩu nghiệp và thân nghiệp của bạn thuận theo ý nghiệp trong tiến trình nhân quả mà bạn đã đề ra.