BÀI KIỂM TRA TỐT NGHIỆP CHCX

Chúc mừng các bạn đã vượt qua 6 tuần thực hành Chuyển hóa cảm xúc, và đây là giây phút đánh giá hành trình của bạn.

CHÚ Ý:

  • Bài kiểm tra có thời lượng là 15 phút tính từ khi bạn bắt đầu mở trình duyệt này.
  • Trong trường hợp hết giờ mà bài làm chưa xong, bài thi sẽ tự động kết thúc và bạn bắt buộc phải gửi kết quả đi.
  • Những câu hỏi trắc nghiệm, ô đáp án hình tròn bạn chỉ có một lựa chọn, ô đáp án hình vuông thì bạn có nhiều lựa chọn, nhấn “Gợi ý” ở từng câu hỏi để xem.

Chào mừng đến với bài kiểm tra Bài Kiểm Tra Tốt Nghiệp CHCX

CHCX = Chuyển hóa cảm xúc

Họ Tên
Email
1. MỤC ĐÍCH của Va-li-a là gì ?

Đọc câu chuyện sau để tìm ra câu trả lời.
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.

Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời.

Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.

Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.

Theo TIẾNG VIỆT 3, 1985

2. Đâu có thể là những MỤC TIÊU của Va-li-a?

Đọc câu chuyện sau để tìm ra câu trả lời.
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.

Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời.

Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.

Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.

Theo TIẾNG VIỆT 3, 1985

3. Đâu có thể là những PHƯƠNG TIỆN Va-li-a sử dụng?

Đọc câu chuyện sau để tìm ra câu trả lời.
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.

Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời.

Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.

Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.

Theo TIẾNG VIỆT 3, 1985

4. Đâu có thể là NHÂN mà Va-li-a đã gieo ?

Đọc câu chuyện sau để tìm ra câu trả lời.
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.

Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời.

Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.

Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.

Theo TIẾNG VIỆT 3, 1985

5. Đâu có thể là QUẢ đúng mà Va-li-a được nhận?

Đọc câu chuyện sau để tìm ra câu trả lời.
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.

Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời.

Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.

Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.

Theo TIẾNG VIỆT 3, 1985

6. Hãy nêu lên nhận định của bạnDựa vào những kiến thức bạn đã được chia sẻ và thực hành trong khóa học CHCX để nêu lên nhận định của bạn đối với phong trào phóng sinh trong các mùa lễ hội hàng năm.
7. Đánh giá mức độ NHẬN BIẾT CẢM XÚC của bạnTrong thang điểm từ 1-10, trong đó 1 = không nhận biết được cảm xúc, 10 = hoàn toàn nhận biết được cảm xúc, hãy tự đánh giá số điểm phù hợp với bạn nhất.
8. Đánh giá khả năng CHCX của bạnTrong thang điểm từ 1-10, trong đó 1 = không chuyển hóa được cảm xúc, 10 = hoàn toàn chuyển hóa được cảm xúc, hãy tự đánh giá số điểm phù hợp với bạn nhất.