BÀI KIỂM TRA TỐT NGHIỆP CẤP 1

Chào mừng bạn đến với Bài Kiểm Tra Tốt Nghiệp Cấp 1

1. Tại sao cảm xúc quan trọng?
2. Bạn hiểu thế nào về việc nhân, duyên, nghiệp, quả trong cuộc sốngHãy nói lên cách bạn hiểu về nhân, duyên, quả, nghiệp.
3. Cái tôi là gì?Hãy bằng cách nào đó diễn tả sự hiểu biết của bạn về "cái tôi"  (bản ngã)
4. Túi hạt giống cảm xúc là gì?Hãy diễn tả sự hiểu biết của bạn về hình tượng túi hạt giống cảm xúc.
5. Có bao nhiêu bước chuyển hóa cảm xúc để đạt được sự bình an đích thực?Những bước chuyển hóa đó lần lượt là gì ?
6. Hãy tự đánh giá các mức độ chuyển hóa cảm xúc của bạnTheo bạn, bạn đã thành thục được tới bước nào trong các tầng thô, tinh tế và vi tế ?
TẦNG THÔ:  nhận diện, chuyển hóa tức thời, chuyển hóa tận gốc rễ.
TẦNG TINH TẾ: nhận diện, chuyển hóa tức thời, chuyển hóa tận gốc rễ.
TẦNG VI TẾ: nhận diện, chuyển hóa tức thời, chuyển hóa tận gốc rễ.
7. Hãy kể ra những ví dụ cụ thể trong thời gian 6 tuần thực hành- Những tình huống mà bạn cảm thấy mình đã chuyển hóa rất tốt?
- Những tình huống mà lần sau mình có thể làm tốt hơn?
- Những tình huống bạn chưa hài lòng?